1. Home
  2. Realizacje
  3. Budowa Fabryki do wielkoseryjnego montażu modułów akumulatorów i zestawów akumulatorowych
Przechwytywanie-w-trybie-pełnoekranowym-27.03.2022-202305.bmp-1024x538

Budowa Fabryki do wielkoseryjnego montażu modułów akumulatorów i zestawów akumulatorowych

Generalny Wykonawca: Menard sp. z o.o.


Na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, w pobliżu Portu Gdańsk i terminala kontenerowego DCT prowadziliśmy prace ziemne pod budowę nowoczesnej fabryki modułów bateryjnych szwedzkiej firmy Northvolt. Zakres prac obejmował przygotowanie platform, wykonanie wzmocnień podłoża: palowania/zagęszczenia dynamiczne/przeciążenia. Następnie na całym terenie ponad 100 000 m2 wykonano nasypy pod przyszłą konstrukcję hali.

 

Roboty ziemne zrealizowane przez firmę Richert:

  • zdjęcie warstwy humusu -23 000m3
  • platforma robocza z gruntu niespoistego z terenu budowy – 22 500m3
  • platforma robocza z piasku – 55 000m3
  • platforma robocza pod roboty palowe z piasku – 13 000m3
  • wykonanie wykopów- 1500000 m3
  • wymiany gruntów nienośnych- ponad 100 000m3
  • wykonanie nasypów- 58 700 m3
  • wykonanie nasypu przeciążeniowego – 53 400 m3

 

Cały zakres prac został ukończony w niespełna 9 miesięcy. Roboty rozpoczęły się z końcem października 2021r. a zakończyły z początkiem lipca 2022r.

Przechwytywanie-w-trybie-pełnoekranowym-27.03.2022-202305.bmp-1024x538Przechwytywanie-w-trybie-pełnoekranowym-27.03.2022-202417.bmp-1024x532
Mówią, że jesteśmy najlepsi
Sprawdź to!

ul. Dworcowa 29,

83-331 Przyjaźń

+48 666 615 640
biuro@firmarichert.pl