1. Home
 2. Realizacje
 3. Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe
ostroda1-1024x576

Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe

Generalny Wykonawca: BUDIMEX SA

 

(dawniej : Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 2: od km ok. 10+000 do końca opracowania w km ok. 24+701 (za węzłem Olsztyn – Wschód)) wraz z połączeniem z istniejącą DK16 w km projektowanym obwodnicy 26+040. Firma Richert wykonywała odcinek długość 5,6 km, od km ok. 15+000 – 20+600. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie odcinka obwodnicy o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. W ramach kontraktu powstały:

 

Węzł Olsztyn Jaroty który stanowi połączenie obwodnicy z projektowaną drogą wojewódzką nr 598.

 

Natomiast na początku 2017 roku podpisano aneks do umowy obejmujący także budowę Węzła Pieczewo w ciągu drogi S51, (pełna koniczyna) oraz jego połączenie z istniejącą drogą krajową nr 53. Szczegółowy zakres zadania obejmuje budowę 8 łącznic węzła o łącznej długości 2,5 km, odcinka drogi krajowej 53 o długości około 2,3 km od miejsca styku zadań GDDKiA i Miasta Olsztyna do istniejącej drogi krajowej 53.W ramach inwestycji zrealizowaliśmy następujące zadania:

 

*Roboty ziemne:

 • zdjęcie warstwy humusu -266000 m3
 • wykonanie wykopów- 658000 m3
 • wykop gruntów nienośnych- 395000m3
 • wykonanie nasypów- 520000 m3
 • wykonanie nasypu przeciążeniowego lub platformy roboczej- 27000 m3
 • wykonanie warstwy GWW,GWN- 146000 m3
 • wykonanie warstw materaca G3/G4 z kruszywa łamanego 0/31,5 oraz 0/63, gr. 25 cm- 171000 m3

 

*Roboty konstrukcyjne:

 • w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 – 845800 m2
 • w-wa technologiczna z mieszanki niezwiązanej 0/22,4 – 533400 m2
 • w-wa odsączająca z mieszanki niezwiązanej 0/22,4 – 834840 m2
ostroda3-1024x576ostroda2-1024x576ostroda1-1024x576
Mówią, że jesteśmy najlepsi
Sprawdź to!

ul. Dworcowa 29,

83-331 Przyjaźń

+48 666 615 640
biuro@firmarichert.pl