1. Home
 2. Realizacje
 3. Budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku
bulonska3-1024x768

Budowa ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku

Generalny wykonawca: Konsorcjum NDI/Balzola

 

Kontrakt obejmuje:

 • budowę dwutorowej linii tramwajowej z infrastrukturą i przystankami od skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ciągiem ul. Nowa Jabłoniowa
 • Nowa Warszawska z uwzględnieniem połączenia jej z planowaną linią tramwajową w ciągu ul. Nowej Politechnicznej oraz drogą rowerową w ul. Bulońskiej – 2,7 km,
 • budowę węzła integracyjnego tramwajowo-autobusowego przy ul. Nowej Jabłoniowej z uwzględnieniem perspektywicznej rozbudowy sieci tramwajowej w kierunku Al. Havla oraz tak zwanej Nowej Świętokrzyskiej wraz z parkingiem o (>0,5 ha), budynkiem obsługi i stacją prostownikową,
 • budowę ul. Nowej Bulońskiej Północnej w klasie ulicy zbiorczej o przekroju jednej jezdni dwupasowej dwukierunkowej o szer. 7,0 m z jednostronnym chodnikiem i dwukierunkową drogą rowerową,
 • budowę i przebudowę infrastruktury teletechnicznej, uzbrojenia, urządzeń ochrony środowiska, małej architektury. W ramach zadania wykonujemy nadal prace obejmujące:
 • wymiany gruntu
 • prace rozbiórkowe
 • wykopy
 • nasypy
 • wykonanie warstw konstrukcyjnych

 

Przerzuciliśmy łącznie ponad 1mln m3 mas ziemnych. Prowadziliśmy wykopy o głębokości do 12mb, a nasypy sięgające do 10 mb

bulonska2-1024x576bulonska1bulonska3-1024x768
Mówią, że jesteśmy najlepsi
Sprawdź to!

ul. Dworcowa 29,

83-331 Przyjaźń

+48 666 615 640
biuro@firmarichert.pl