1. Home
  2. Realizacje
  3. Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki-Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz
IMG_7269

Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Kokoszki-Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła - Glincz

Generalny Wykonawca: P.U.H. Rajbud sp. z o.o.

 

Przedmiotowe zadanie obejmuje prace torowe na linii kolejowej nr 234 od km 11+030 do km 19+898 (odcinek o łącznej długości 8,868 km) oraz na linii kolejowej nr 229 od km 24+400 do km 31+000 (odcinek o łącznej długości 6,600 km). Łączna długość torów na przedmiotowym zadaniu wynosi 15,448 km

 

Do wykonania według kontraktu mamy:

  • wykopy w ilości-50000m3
  • rozkładanie niesortu grubości 20-25cm w ilości około 20000m3
IMG_6987-1024x768IMG_7269b5ac2e52-ee9e-46fd-9f42-3faa61f971fd-1024x461
Mówią, że jesteśmy najlepsi
Sprawdź to!

ul. Dworcowa 29,

83-331 Przyjaźń

+48 666 615 640
biuro@firmarichert.pl