1. Home
  2. Realizacje
  3. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku
port2

Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku

Generalny Wykonawca: NDI Sp. z o.o.

 

Jako główny podwykonawca robót ziemnych i konstrukcyjnych naszym zadaniem było wykonanie przebudowy, modernizacji i budowy ulic i torów kolejowych na terenie Portu Północnego w Gdańsku. Przebudowie uległy ulice Portowa, Budowniczych Portu Północnego i Kapitana Witolda Poinca oraz tory kolejowe nr 712 i 901. Wybudowano nową ulicę Nową Portową na odcinku od skrzyżowania z ul. Kontenerową do ulicy Portowej oraz tory kolejowe nr 702, 704, 706, 148, 150 i 800. Ulica Kontenerowa ulegnie rozbudowie do przekroju 2×2. Łączna długość wykonanych dróg wyniosła ok 4700 m.

 

W ramach zadania wykonywaliśmy prace obejmujące:

  • wykopy z wywozem urobku
  • nasypy z dostawą materiału
  • transport kruszyw drogowych i kolejowych
  • dostawę humusu wraz z wbudowaniem
  • prace rozbiórkowe
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych
  • wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntu
port2port1-1024x768port3
Mówią, że jesteśmy najlepsi
Sprawdź to!

ul. Dworcowa 29,

83-331 Przyjaźń

+48 666 615 640
biuro@firmarichert.pl